دیر و دور

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
آخرین مطالب
 • ۰۱/۰۸/۲۲
  .
 • ۰۱/۰۳/۰۴
  .
 • ۰۰/۰۹/۰۳
  .
 • ۰۰/۰۸/۱۶
  .
 • ۰۰/۰۶/۲۴
  .
 • ۰۰/۰۶/۰۳
  .
انگار کن کوه آتشفشانی سال ها خاموش، سرد و فوران نکرده که تا نوک قله اش را شهرداری خراش داده، پله چیده و جا به جا سطل آشغال فرو کرده اما کسی تُفش را توی سطل آشغال ها نریزد! جمعشان کند و یک جا بریزد روی قله که صدای جلیز بدهد و کیف کند!